Af Birgitte Bang år 2022Birgitte Bang ekspert i

forandringsledelse
Dette skriv om forandringsledelse på højre side blev forfattet i årene 2016 - 2018 og udgivet på denne hjemmeside af Birgitte Bang, som ikke tror på krig og som imod hendes vilje, er blevet nægtet og ledt udenom muligheder for officiel magt og indflydelse så vidt muligt. Istedet har hun været udsat for terror lignende adfærd af samfund og folk, som er totalt ude af overensstemmelse med de værdier, hun er opdraget med og vant til.


Jeg er godt klar over, at der altid er modstand mod forandringer, men det er altså ikke farligt og folk skal slappe af - det kan ikke være rigtigt, at de hellere vil have krig, som vi har fået end at betale for forskning i forandringsledelse mm.


I disse for Birgitte Bang rædselsfulde år siden år 2015 til nu er Birgitte Bang dog for nylig udnævnt og valgt som betroet delegeret for ejerne af forsikringsselskabet LB Foreningen, Runa Forsikring fra år 2022 til 2026 og Birgitte Bang har også modtaget en påskønnelse fra InterForce den 7. april 2022


Ønsket var i år 1943 at skabe en god fremtidig samfundsmodel, og at jeg bl.a. publiserede dette skriv om forandringsledelse på denne hjemmeside i år 2016 har bragt ændringer til vores samund. Men jeg tror ikke på krig, og jeg er ikke enig i alt det, som er hændt mig siden. Jeg tror på en funktionel samfundsmodel, afstemt med de globale klimaudfordringer vi står overfor, må findes for at få mulighed for at efterlade en brugbar og ønsket verden til vores fælles bedste og børn. Fotos of Birgitte Bang expert in global       leadership can be downloaded for free

Om forandringsledelse

 

Jeg har som forfatter skrevet bøger om forandringsledelse. Jeg har med min viden og uddannelse været forpligtet til at gøre noget. Mange danskere har hjulpet mig og kvinderne i særdeleshed. Det er vigtigt,at vi kvinder støtter op omkring hinanden. Alle mine bøger er dedikeret til kvinder, for jeg vil gerne have, at kvinder verden over står sammen for at forhindre flere krige. Mine sidste 2 bøger ”Den spanske danser” og ”Battle of the Climate” indeholder et væld af muligheder fra idéernes verden - værktøjer, teorier og viden, som kan bidrage til at skabe erkendelse for at forhindre flere krige og en forringelse af vores klima.

 

Som forfatter vil jeg derfor henlede opmærksomheden på mulighedstalerne i mine tekster, dvs. at vi kan vende en krise situation til noget positivt. Vi har været tæt på udbrud af krig i Øst, det ulmer stadig i Ukraine, og vi har en borgerkrig og forhold i syd, der foranlediger en flygtningestrøm, som har været udfordrende for hele Europa - og meget er ændret de sidste par år.


Kun dem der har prøvet krig, kan huske og forstå krigen. I Danmark har mange danskere været forskånet, vi lever i et trygt samfund i trygge familier og har ingen erindring om eller kendskab til krigen – selvom vi danskere gennem mange år har været en krigsførende nation. Men det er vigtigt, at danskerne forstår krigen, og det ansvar vi som krigsførende nation gennem de sidste mange år har påtaget os, for derved genopdager vi medmenneskeligheden, og vi lærer at stå sammen. Vi lærer at gøre op med ligegyldigheden, som Stéphane Hessel, den sidste levende der deltog i udformningen af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, mener, er den værste hindring for at kunne samlet folket om en fælles opgave. Menneskerettighederne blev vedtaget den 10. december 1948, som et resultat af Hitlers umenneskelige og voldelige ledelsesstil – men mennesket glemmer, og mange mennesker har ikke oplevet volden og grusomhederne, som blev udøvet under 2. Verdenskrig. Vold er ikke vejen frem, vold eliminerer tilliden.

 

StéphaneHessel skrev i 2011 en lille pamflet med titlen ”Gør oprør”, hvor han argumenterer for, at vi må gøre et ikke voldligt oprør – for udgangspunktet har været noble tanker om retfærdighed skabt i 1943, hvor kimen til det eksisterende franske samfundssystem blev etableret af repræsentanter for otte store modstandsbevægelser mod Hitlers umenneskelige regime.

 

Ønsket i 1943 var at skabe en god fremtidig samfundsmodel og jeg vil appellere til danskerne og al den tillid og de samarbejdsevner vi som danskere er repræsentanter for – om vi kan hjælpe andre nationer ved at vise dem, hvordan en god samfundsmodel tager sig ud – afstemt med vores klima, for det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal efterlade en brugbar verden til vores børn. 

 

Stéphane Hessel støtter sig til Edgar Morin og argumenterer for, at vi må ændre alt, og han nævner stive bureaukratiske administrationer og institutioner, økonomien, markeder, distributionen, vores fødeindtag og forbrugeradfærd.