Copyright © Alle rettigheder

forbeholdes

Globale Klima løsningsmodeller


Titler af forfatter Birgitte Bang publiseret på dansk fra år 2014 - 2016 som kunne oversættes til russisk, lettisk, engelsk samt andre sprog:


"Den kvindelige evolutions, kultur og klima hypotese", publiseret i 2014


"Ambitioner til livet, til det at være menneske", publiseret i 2014


"Følesansen i et teoretisk perspektiv", publiseret i 2014


"En hyldest til kunsten", publiseret i 2014

 

"Kunsten at favne menneskelig diversitet", publiseret i 2015


"En hypotese om skabelse af menneskets personlighed fra foster til barn", publiseret i 2015

  

"Den Spanske Danser", publiseret i 2016


"Battle of the Climate", publiseret i 2016


Copyright © Alle rettigheder

forbeholdes

Business profile and background


I conduct business very professionally and my business contacts have all experienced that. In general I never had any claims due to personal incompetencies, because I conduct business with a high ethical standard, and I have always done that.


I look for business partners with different capabilities.

High standard proficient leadership counselling can be offered. It may be companies, states, institutions, authorities or VIP and exclusive profiles, who need to focus on parameters of climate change challenges or ethical standpoint including fashion wear. Within this scope of services lies strategic analysis, commercial research, turnarounds, optimizations and reinventions of brands.


Birgitte Bang 


B BangApS

Frederiks Allé 11, 1

8410 Roende

Denmark

Phone: + 45 81 74 02 27

E-mail: info@birgittebang.com


Social Medias 

Twitter: @birgittebang3


LinkedIn: Birgitte Bang 


Facebook: @bbang4

Birgitte Bang 

Kunst og KulturSalon


Organisations

Member of Dansk Forfatterforening


Education 

It has come to my knowledged that some people are worried about my level of competentices and capabilities. You do not need to worry about that, I got these higher educations and my capabilities are unique: 


Latvijas Universitate

Department of Russian Philology of Slavonic languages and literatures 1995 - 1997          No standard examination.

I was the only person enrolled at this special designed study program, which and why this provides an inaccurate and difficult identification of competencies. It includes among others, Russian political science, literature, history, language, linguistic and culture.

It is a personal designed program financed and approved by the Danish Ministry of Education in 1995.The education was also acknowledged or verified by the Danish Ministry of Foreign Affairs in 1995, and my Danish personal documents required were translated into Latvian and acknowledged by the Embassy of the Republic of Latvia, in Copenhagen in 1995.


Aarhus University, Denmark 

Graduate Diploma Degree Programme in Business Administration HD, Logistics and supply Chain Management from 2000-2004.


The programme in logistics and supply Chain Management qualifies for management positions. The central perspective is supply chain and logistics, which takes a central part of the strategic foundation in a company. The Diploma qualify to understanding of opportunities and demands, which arise from exchange of goods and services in international economics, analyze of complex issues and implementation of solutions. 


Aarhus University, Denmark

Part of Master's Degree Programme in Economics and Business Administration. (90 ECTS passed within Strategy, organization and leadership and 20 ECTS passed within Political Science from 2015-2018)


The Master's Thesis and compulsory courses in strategy, organization and leadership provide a number of fundamental theoretical and analytical qualifications and practical execution. Two eletive courses counting 10 ECTS taken have not been passed.The program is combined with the course "Globalisation and World Order" from the Department of Political Science, where central aspects in international politics about war and change of world order politics are analyzed.


History and background

Jeg gerne introducere mig selv. Jeg er leder og ekspert i global forandringsledelse, endvidere har jeg baggrunden, forudsætningerne, uddannelserne, kompetencerne og evnen til at være global forandringsleder, hvilket var årsagen til, at jeg oprettede Iværksætteriet    B Bang IVS med specialisering i og udbydelse af global ledelse.

Jeg kommer fra respektable familier, og jeg er opvokset med to fædre. Min far har været købmand i Hårup samt distributions chef. Min mor er uddannet laborant, datter af Andelsmejerist og kommer ud af fine tyske aner. Hun har bl.a. været medarbejdende hustru og har haft forskellige stillinger i Sønder Strømfjord, Grønland. Den anden har været min far fra 1983. Han var topleder på Sønderstrøm Airbase, Grønland i 16 år, inden basen lukkede ned i 1992 pga., at Vesten vandt det liberal økonomiske samfundsperspektiv over Russernes kommunisme. Jeg har selv haft min gang på Grønland, og min stedfar har lært mig meget, der har et amerikansk afsæt. 1992 var glædens år, Berlin muren var faldt og den kold krig var slut, den frie verden havde vundet, og min stedfar blev mere eller mindre pensioneret af denne grund, og mine forældre bosatte sig i Horsens.
Copyright © Alle rettigheder

forbeholdes


----Vi løser lige Klimaet----


Book i dette smukke efterår et skræddersyet foredrag om global ledelse - på telefon 81740227. Foredraget er baseret på en kombination af russisk, amerikansk og dansk viden. Globale ledelsesværktøjer og teorier, der har gjort det

muligt at løse Klimaet. Ja, målet var at sætte retningen for vores børns fremtid....og meget mere - ganske enkelt ansvarlighed eller normalt omtalt som ledelse.


Kontakt Birgitte Bang på telefon + 45 81740227


Det er Januar 2022


Kære venner og kontakter, jeg har fået betroet et kandidatur som delegerede for Runa Forsikring, og jeg stiller op som delegerede og kandidat til generalforsamlinen, som er LB foreningens øverste myndighed. Er du medlem i Runa Forsikring? Og bor du vest for Storebælt? Så kan du nu/indenfor et par dage stemme på mig på dette link: https://nemid.assembly-voting.com/LBForeningen.

Stem inden den 15. februar 2022.


Læs mere om mig:

Jeg vil som betroet delegerede være med til at bestemme retningen for LB Foreningen som virksomhed samt jeg vil forholde mig til de udfordringer forsikringsbranchen står overfor i fremtiden. Ikke mindst klimaet må spille en rolle her, hvilket forsikringbranchen står overfor at skulle forholde sig til og tackle, da det beør alt. Jeg vil gøre alt for at bidrage til, at vi kommer igennem disse svære tider i flere år frem med mange beslutninger, som skal tages for at sikre fremtiden for alle medlemmer i LB Foreningn, som ejer Lærerstandens Brandforsikring/Bauta Forsikring/Runa Forsikring/LB Forsikring til PFA og bl.a. har til formål at drive forsikringsvirksomhed lige som den har et samundsansvar. 


Et politisk referat:

Sometider når jeg finder det vanskeligt at få den rette betydning frem, og jeg vælger at beskrive noget, som er subtilt, så vælger jeg sprog derefter og mixer sproget for præcis at få den rette betyning frem.

Min far var i front linje for 30 år siden, da det liberale synspunkt og demokrati brød frem og jeg er opvokset i det med kommunismen som kontrasten. Måske kommunismen i dens daværende form ikke fungerede i Sovjet. Men jeg er liberalist og har altid været det, dvs. der eksisterer en sfære, hvor der er selvbestemmelse for individet i et samfund, det være sig muligheden for at handle privat og i virksomheds regi, at opretholde privat virksomhed med mulighed for indtjening, at have selvbestemmelse over egne børn og at udøve sin religion, listen er ikke udtømmende, men det fortæller noget om de grundlæggende kerneværdier. Og disse kerneværdier er liberale, og det er det jeg står for og agerer efter. Men når det er sagt, så er jeg først og fremmest leder, og jeg er i min optik leder for alle, når ledelsesansvaret perspektiveres internationalt dvs. alle verdens borgere. Og det er et logisk perspektiv, for her er der tale om et verdensborger ansvar, hvor klimaet bl.a rangere under samt moder jord, det er ikke sådan, at vi kan trække et rullegardin ned fra atmosfærens yderste kant til jordoverfladen og sige til vores naboer - I ordner lige selv klimaet på den anden side, det har ikke noget med os at gøre. Sådan fungerer tingene ikke, luften om den er brug, sort og forurenet siver uden om rullegardinet, og vi har i aller højeste grad manglet et internationalt og globalt ansvar i en 20 år, der ikke drejer sig om krig og olie. Der er penge i ansvarlig ledelse og grønomstilling, og jeg er træt af på mine børns og mine egne vegne at blive taklet på min person pga. mine extraordinære ledeles kompetencer og logiske perspektiver, som konkurrenter ønsker at besidde. Sometider skal det erkendes, at der er noget, som er sublimt og give mig chancen for at bevise det igen, hviket der er behov for, og jeg håber det vil råde bod på de uhyrligheder, der uretmæssigt er gjort imod mig, da det jeg kan som leder er unikt.

Jeg har i 2021 bl.a. deltaget i politiskemøder og aktiviteter, og forskellige ting falder mig for brystet:

    -    Jeg mener borger- inddragelse og medbestemmelse er vigtige i lokal politiske forhold. I dette tilfælde drejede det sig om et lokal politisk møde i oktober om borger inddragelse i forbindelse med bestemmelse om fremtiden for Nationalpark Mols Bjerge, og hvad der reelt var korrekt at gøre for Mols Bjerge og beboerne i lokal området. Spørgsmålet er, om der reelt var en borger inddragelse, eller om politikerne på Christianborg allerede havde taget beslutningen? Og hvilket grundlag beslutningerne var taget på.

   -    I oktober deltog jeg i et liberalt politisk landsmøde, som var en positiv ny start for et gammelt nedsmeltet parti.

   -    Medio november var jeg til foredrag med en repræsentant fra Europa Parlementet, og vi fik også en samtale om udfordringen med de Østeuropæiske lande i EU, være sig Ungarn, Polen, Tjekkiet og Slovakiet og ikke mindst Brexit og Frankrigs nuværende roller. Jeg tror, det gav lidt ro på og stof til politiske løsninger. Og der er valg i Frankrig lige om lidt i dette forår.

   -    I sommers ønkede jeg at stille op til Kommunevalg, men blev forsinket, og jeg har meldt mit kandidatur som folketingskandidat, hvilket der ikke er blevet noget ud af desværre.


Det er November 2021,

Birgitte Bang er global leder og optimerings ekspert med 30 års erfaring indenfor fashion design, entreprenør branchen og shipping industrien. Jeg står til rådighed og er åben for bestyrelsesarbejde og -poster i størrer virksomheder og organisationer. Ved interesse kontaktes Birgitte Bang på telefon + 45 81 74 02 27.Det er August måned 2021,

Hvem vil gerne hyre mig eller betale for den viden, som er en kombination af russisk, amerikansk og dansk viden, som jeg har publiceret, hvilket har gjort det muligt at løse klimaet samfunds teoretisk. Dette vil gør det muligt for mig at etablere og udvikle virksomhed i Danmark, der igen kan bidrage til samfundet, eller måske er der efterhånden gået så meget politik i den, at jeg skal bæres frem som politiker, da kontakt mig venligst på + 45 81 74 02 27


Det er i dag den 18. August 2021, og jeg vil forsøge at få min danske hjemmeside op og køre igen, efter en turbolent periode i Danmark på nogle år, hvor jeg har fået så mange tæsk for at skrive en rund bog, bestående af 8 publikationer med fokus på global forandringsledelse, at det ikke kan beskrives, eller måske det bare er forbrydelser. Når man skriver en bog, så har den forskellige formål: at bidrage med viden i mit perspektiv der har relevans, at etablere sig et forretningsgrundlag, at efterlade sig et fodaftryk til eftertidens generationer, at skabe dynamik, at skabe en dialog, og det med dialogen er vigtigt i et demokratik, det er essensen i et demokrati, så derfor kan jeg ikke forstå, jeg ikke har nogen dialog med nogen eller instanser, der arbejder med klimaet. For mit litterære bidrag om bl.a global ledelse har gjort det muligt at løse globale klima krise. Jeg vil gerne høre fra og modtage donationer fra nogle danskere, der mener, det var korrekt set af mig, da jeg i år 2014 besluttede at skrive en global ledet klima løsnings model til vores børn med andre ord - ledelsesmæssigt måtte der gøres en indsats for de globale klimaudfordringer. - Jeg vil gerne betales for de globale forandringsledelses modeller, der gør, at den globale klimakamp er kommet igang.  - Og vi skal gerne videre. Tak på forhånd.

Man kan ringe til mig på + 45 81 74 02 27, få en sludder, booke et foredrag, eller købe nogle service ydelser indenfor ledelse, eller måske man bare kan give et bidrag, som kan indbetales på konto Reg Nr. 7603 Kontonr: 0001305287

Vh Birgitte Bang

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes