Globale Klima løsningsmodeller


Titler af forfatter Birgitte Bang publiseret på dansk fra år 2014 - 2016 som kunne oversættes til russisk, lettisk, engelsk samt andre sprog:


"Den kvindelige evolutions, kultur og klima hypotese", publiseret i år 2014 ISBN Nr. 978-87-997777-1-6


"Ambitioner til livet, til det at være menneske", publiseret i år 2014 ISBN Nr. 978-87-997777-0-9


"Følesansen i et teoretisk perspektiv", publiseret i år 2014 ISBN Nr. 978-87-997777-2-3


"En hyldest til kunsten", publiseret i år 2014

ISBN Nr. 978-87-997777-3-0


"Kunsten at favne menneskelig diversitet", publiseret i år 2015 ISBN Nr. 978-87-997777-4-7


"En hypotese om skabelse af menneskets personlighed fra foster til barn", publiseret i år 2015 ISBN Nr. 978-87-997777-6-1


"Den Spanske Danser", publiseret i år 2016 ISBN Nr. 978-87-999439-0-6


"Battle of the Climate", publiseret i  år 2016

ISBN Nr. 978-87-999439-1-3


Copyright © Alle rettigheder

forbeholdes

Introduktion til Klima hypotese år 2014


Birgitte Bang benytter litteraturen og kunsten i sit ledelsesudtryk og producerer visuel poesi, der er en kombination af ord- og billedkunst. Om det er ordet eller billedet, der skaber refleksioner, erkendelse, forandringer kommer an på øjet, der ser. Formålet med kunsten er at skabe dynamik, inspiration og fastholde mennesket i at tænke, dette er forsøgt gjort ved at illustrere kontrasterne, en skattet disciplin i kunstverden.


Forfatterskabet er baseret på uddannelse og indeholder hypoteser, teorier og metoder, der bl.a. relaterer sig til ledelse- og optimeringsværktøjer. Disse værktøjer er forsøgt perspektiveret social økonomisk, dvs. erfaring hentet fra forretningsverden er benyttet til at komme med løsningsforslag til de udfordringer vores samfund står over for. Formålet er at illustrere, hvor vigtigt et konstruktivt samarbejde, der rummer vores forskelligheder som mennesker, er.


Der er ydet bidrag til antologien i 2014, bidrag til jubilæums året for valgret til kvinder i 2015, og den 13. oktober 2016 lykkes det at publicere et bidrag til KKS (Kvindelige Kunstneres Samfund) i anledning af jubilæums året 2016. Jeg har ønsket, at det hele kunne blive til en samlet udstilling i anledning af Let’s Rethink år 2017, men det er ikke rigtig lykkes. Jeg ønsker, at det en dag bliver muligt.


Beskrivelse af 8 litterære bidrag til global lederskab


“Battle of the climate” er et bidrag til globalt lederskab, og forfatteren henviser til Bill Clinton, som kan citeres for:


                         Power is not the most important thing; it is about how you use it.


Bogen er dedikeret til det danske militær og det danske demokrati. Stiger vores vandstand, så går det først udover, Holland, Dubai, Shanghai og Rio. Det er de lande eller byer, der som Babylon først vil blive slugt af havet. Men vi kan demonstrere globalt lederskab – det er et spørgsmål om at udbedre skaderne med rettidig omhu.
Bogen er publiceret den 13. oktober 2016, og er det 8. bidrag til global ledelse.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes
”Den spanske danser” er en kærlighedserklæring til alverdens mænd – dedikeret til alverdens kvinder. Bogen er en delvision på samtidens global ”Atlantis” , som den græske filosof Platon benyttede som eksempel på idealstaten.


Forfatteren vil gerne henvise til Ben Franklin, som kan citeres for:


                          Our critics are our friends, because they do show us our faults


Bogen er publiceret den 13. oktober 2016, og er det 7. bidrag til global ledelse.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes”Kunsten at favne menneskelig diversitet” er en bog om forandringsledelse og den komplekse kunst, det er at kunne drive globale forandringsledelsesprojekter basis metaviden. Bogen er en delvision på samtidens global ”Atlantis” , som den græske filosof Platon benyttede som eksempel på idealstaten. Bogen er publiceret den 31. august 2015, og er det 6. bidrag til global ledelse. Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

"En hypotese om skabelse af menneskets personlighed fra foster til barn” En forståelse af mennesket, rollemodellen for den perfekte sovjetborger i en ideologisk kontekst og kunsten var bl.a. den opgave, Letland havde under sovjetstyret. Hypotesen er publiseret 30. november 2015. Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

”En hyldest til kunsten” er et bidrag til antologien, hvor forfatteren forsøger at skrive en mulighedstale – en vision. En af de største litterærer kilder til forandringsledelse, forfatteren indtil dato har fundet, er bl.a. af digteren Rumi. Gennem hans kærlighed er det muligt at
bygge bro over forskellige kulturer og på det individuelle plan at etablere et vindue mellem hjerter. Grundelementerne i forandringsledelse er filosofi, tro og kærlighed.

Det drejer sig om:


– At tænke noget nyt
– At tro på, noget kan forandre sig
– At skabe et kunstværk, en kærlighedserklæring, som en kunstner skaber med
det dybeste af sin sjæl


Tanker er som hvide engle, de responderer på vores tro og skaber vores visioner. Det, som mennesket skaber med kærlighed, er kultur. Smukke kulturer, gode kulturer og gode vaner er noget, vi som mennesker må have respekt for. Noget vi må værne om som et koralrev, der tager mange år at opbygge. Kunst må benyttes til at forsvare vores kultur. Antologien er publiceret i 2014. Copyright © Alle rettigheder forbeholdes“Følesansen i et teoretisk perspektiv” Det at kunne beherske forandringsledelse forudsætter vi forstår mennesket kulturelt og biologisk. Hvad er følesansen, og hvilken betydning har den? Kan vi bruge følesansen til at ændre noget, til forandringsledelse?
Forandringsledelse drejer sig om at kunne tage ansvar for andres følelser, en evne fremtidens ledere skal kunne beherske samtidig med, at de søger for, at der er win for alle. Teorien er publiceret i 2014.Copyright © Alle rettigheder forbeholdes”Den kvindelige evolutions, kultur og klima hypotese” Der må være balance i bevægelse og balance i kulde og varme, det hænger sammen. Og det starter ved mennesket, vi ser os selv helt forkert, hvis vi tror vi ikke er en del af universet.
Hvad er meningen med vores liv? Med det hele? Meningen er ikke, at vi skal ødelægge vores jordklode, at vi skal ødelægge kvinden eller manden. Meningen er, at vi skal samarbejde, passe på hinanden og respektere hinanden på ondt og godt. Hypotesen er publiceret i 2014. Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


“Ambitioner til livet, til det at være mennesket” Det må være smukt at være
menneske. Hvis det ikke er smukt, så giver det ikke mening. Der er sorte, der er
hvide, kontraster, som Dante Alighieri beskriver. Livet midt i mellem,ligegyldigheden, der indhyller dig i en grå dyne af “du skal ikke tro, du er noget”. Der må være en balance, men det må være en sund og naturlig balance, en symbiose, der hviler i sig selv. Hvordan gør vi det? Vi kan jo begynde at tænke. Vi kunne stoppe eksistentialisterns fokus på død og tomhed og i stedet favne nataliteten, den menneskelige evne til at skabe og begynde noget nyt. Lad os skabe en ny og smuk verden, en ramme for vores børn, en ramme de og deres børn kan tage bolig i. publiceret i 2014.               Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


                              Komponistens ord år 2015


Hvorfor skulle mine bøger benyttes, og hvad skal læseren få ud af disse? Formålet for læseren er at få øje på medmenneskelighed, at forstå værdien i den langsigtet investering af medmenneskeligehed. Det er essentielt, at lederer forstår menneskets natur og bliver bevidste om, hvordan vi fungerer som mennesker. Antallet af stressramte danskere må understøtte dette postulat. Systemer og ledelse må tage højde for mennesket for at få den optimale værdi frem. I 1948 blev reglerne for menneskerettighederne indført, og da mennesket i kølevandet på 2. verdenskrig havde en klar og tydelige fælles forståelseramme for medmenneskelighed og mangel på samme, så er medmenneskelighed værende et bærende fundament taget for givet. Men mennesket glemmer og med tiden, i dag lider vores samfund og virksomheder under mangel på medmenneskelighed. Der er en tendens til kortsigtet profitter i udnyttelse af ressourcer, være sig materialer, natur eller menneskelige ressourcer. Ledere har bl.a. et stort potentiale for vinding, ved at skabe rammen for at intellektet kan udfolde sig eller med andre ord, at værne om menneskets spidskompetencer, at tænke og skabe kultur. Disse menneskelige egenskaber kan ledere kultivere gennem medmenneskelighed og fællesskabsfølelse og dermed fordre, at der i fællesskab opbygges en kultur, som skaber balance og værdi for alle. Thomas Piketty beskriver ulighedens økonomi, at kapitalen er koncenteret på meget få hænder, og præcis dette gør et land skrøbeligt. Overført til virksomhedsledelse ved vi også, at få store kunder gør en virksomhed skrøbelig. Har virksomheden derimod mange små kunder, så er denne ikke så sårbar. Altså styrkes et samfund, hvis værdier og indflydelse ligger hos individet, borgeren - hvilket også er en egenskab, der kendetegner demokratiet.


At tage højde for miljøet eller at tage højde for bæredygtigthed er det samme som at tænke i helhedsbetragtninger, og dette indbærer en vis kompleksitet, da tingene hænger sammen, og derfor bliver budskaberne mangfoldige i disse bøger.

Det må nødvendigvis være således for at forstå det globale perspektiv, zoomet ind og ud eller til og fra hhv. Individet, familien, virksomheden, samfundet og det internationale samfund eller det globale. De mange eksempler kan stjæle fokus, og budskaberne kan måske tiltider drukne i eksemplerne, men eksemplerne har et formål, de skulle gerne give læseren en erkendelse, forståelse og reflektion over mennesket og menneskets adfærd.


Vi må som menneske blive bevidste om forandringens natur, mobilisere vores intellekt og finde metoder, der udnytter forandringens dynamik til menneskets fordel. Vi må bygge bro over kreationismen, troen på at livet jorden og hele universet er blevet skabt af en guddommelig kraft og den af forstanden styrede videnskabelige tænkning, som vi bliver afkrævet af den akademiske verden, som til eksempel Darwins evolutionsteori. Vi må opfinde metoder, modeller og opskrifter, der i vores virksomheder og i vores samfund verden over udnytter vores viden om forandringens væsen, så vi skridt for skridt får opbygget bæredygtig kulturer, der kan blive styrket generation efter generation, hvilket for mig er det sammen som at favne intellektet. Vi må som menneske være i stand til at kunne se udove egne behov her og nu, opgaven må være at værne om den arv, vi giver videre til vores børn og finde frem til den optimale sammensætning af system og kultur, der understøtter vores livsform og jordklode med al dens rigdom.

Maleri: Komponisten, sommer 2016

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


Maleri: Klokken, sommer 2016

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


Maleri: Prinsesse, sommer 2015

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


Maleri: Musik fra engle, sommer 2015

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


Maleri: Komponistens noder, 2015

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


Maleri: Muslinger og følelser, 2014

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


Birgitte Bang

Global Leader

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


Klima hypotese

Publiceret i år 2014

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes


Ambitionerne til livet til det at være menneske

Publiceret i år 2014

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes